NASZ

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, INFORMACJA DLA KLIENTA

1. SEGREGUJ PRANIE

Klient pralni samoobsługowej WIROMAT wykonuje usługę na własną odpowiedzialność. Pranie należy posegregować wg. kolorów i zaleceń producenta. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane niewłaściwą segregacją.

2. NIE PRZECIĄŻAJ URZĄDZEŃ

Zabrania się przeciążania pralek i suszarek. Załadunek powyżej wyznaczonych na drzwiczkach limitów może prowadzić do uszkodzeń prania lub urządzeń. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za szkody lub złą jakość prania lub suszenia wynikających z przeładowania urządzeń.

3. MATERIAŁY ZABRONIONE

Zabrania się prania i suszenia odzieży roboczej, legowisk zwierzęcych, mopów i materiałów nasączonych chemią gospodarczą, obuwia oraz przedmiotów z elementami metalowymi, które mogą uszkodzić urządzenia pralnicze lub praną odzież.

4. ZAKAZ UŻYWANIA WŁASNYCH ŚRODKÓW PIORĄCYCH

Pralki wyposażone są w automatyczny system dozowania środków piorących. Na własną odpowiedzialność własny środek można wykorzystać tylko w programie specjalnym “BEZ DETERGENTU”. Dodawanie środków piorących w innych programach może doprowadzić do uszkodzenia odzieży lub odczynów alergicznych.

5. WYBIERZ PROGRAM

Poprzez odpowiedni dobór programu klient decyduje o wyborze temperatury i właściwościach prania lub suszenia i powinien stosować się do zaleceń producenta pranej odzieży. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku błędnego doboru programu lub z powodu jakości lub cech pranych materiałów.

6. PŁATNOŚĆ

Płatność za usługę można dokonać tylko z góry i bezgotówkowo za pośrednictwem zbliżeniowej karty płatniczej lub telefonu i poprzez elektroniczny bezgotówkowy system płatności i wg cennika widocznego na terminalu płatniczym. Po dokonaniu płatności za pomocą terminala nie ma możliwości zmiany programu ani zwrotu środków.

7. RZECZY POZOSTAWIONE

Rzeczy pozostawione w urządzeniu mają prawo być ostatecznie usuniętez bębna aby zwolnić maszynę do pracy. Za przedmioty pozostawionew lokalu pralnia nie ponosi odpowiedzialności.

8. REKLAMACJE

Reklamacje przyjmowane są za pomocą formularza reklamacyjnego

Pralnia Myślenice

telefonicznie na numer +48574222248 lub pisemnie na adres siedziby właściciela pralni i rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

9. MONITORING

Klient przybywający na terenie pralni wyraża zgodę na monitoring wizyjny zainstalowany w lokalu i przyjmuje do wiadomości, że jedynym zarządcą danych objętych monitoringiem jest jest właściciel pralni.

10. ZAKAZ WPROWADZANIA ZWIERZĄT, PALENIA I PICIA

Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt, palenia wyrobów tytoniowych (również elektronicznych) oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie pralni.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku korzystania z pralni niezgodnie z regulaminem, instrukcjami lub jej przeznaczeniem, aktów wandalizmu, kradzieży, zakłócenia porządku lub naruszenia bezpieczeństwa osób trzecich mogą zostać wezwane służby porządkowe lub dokonane zgłoszenie na policję.

Osoba przebywająca na terenie pralni Wiromat potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu.